Trực tiếp Thánh Lễ ngày 28-9-2021

Trực tiếp Thánh lễ hôm nayvideo
Trực tiếp Thánh Lễ ngày 28-9-2021 – Thánh Lễ trực tuyến thứ Ba Tuần 26 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp...

Trực tiếp Thánh lễ ngày 27-9-2021

video
Trực tiếp Thánh lễ ngày 27-9-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Hai Tuần 26 TN - Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục Lưu ý...

Lịch trực tiếp Thánh Lễ hôm nay

Lịch trực tuyến Thánh lễvideo
Trực tiếp Thánh Lễ - Thánh lễ Trực tuyến hôm nay Trực tiếp Thánh Lễ ngày 28-9-2021 – Thánh Lễ trực tuyến thứ Ba Tuần...

Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 26-9-2021

video
Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 26-9-2021 – Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật Tuần 26 Thường niên B Lưu ý tham dự thánh...

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 25-9-2021

video
Trực tiếp Thánh Lễ ngày 25-9-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Bảy Tuần 25 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp...

Trực tiếp Thánh lễ ngày 24-9-2021

Trực tiếp Thánh Lễ ngày hôm nayvideo
Trực tiếp Thánh lễ ngày 24-9-2021 – Thứ Sáu Tuần 25 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh...

Trực tiếp Thánh lễ ngày 23-9-2021

Trực tiếp Thánh Lễ hàng ngàyvideo
Trực tiếp Thánh lễ ngày 23-9-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Năm Tuần 25 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp...

Trực tiếp Thánh lễ an táng Linh Mục Baotixita Etcharren

Trực tiếp Thánh lễ an táng Linh Mục Baotixita Etcharrenvideo
Thánh lễ an táng Linh Mục Cha Gioan Baotixita Etcharren vào lúc 15h00 ngày 22-9-2021 do Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh chủ sự....