Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 22-5-2022

Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhậtvideo
Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 22-5-2022 – Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật 6 Phục Sinh Lưu ý tham dự thánh lễ trực...

Giáo phận Đà Nẵng trực tiếp Thánh lễ

Đức Cha Đặng Đức Ngânvideo
Giáo phận Đà Nẵng trực tiếp Thánh lễ Giáo phận Đà Nẵng lễ trực tuyến vào lúc  15h00 Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp...

Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 15-5-2022

Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhậtvideo
Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 15-5-2022 – Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật Tuần 5 Phục Sinh Lưu ý tham dự thánh lễ...

Giáo phận Đà Lạt trực tiếp Thánh Lễ

nhà thờ chính tòa đà lạtvideo
Giáo phận Đà Lạt trực tiếp Thánh Lễ hôm nay. Thánh lễ trực tiếp từ Giáo phận Đà Lạt vào lúc: 17h15, ngày 21-5-2022 ***** Lưu...

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 8-5-2022

Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhậtvideo
Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 8-5-2022 – Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật Tuần 4 Phục Sinh Lưu ý tham dự thánh lễ...

Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 24-4-2022

Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhậtvideo
Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 24-4-2022 – Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật 2 Phục Sinh, Năm C Lưu ý tham dự thánh...

Trực tiếp Thánh lễ ngày 23-4-2022

Trực tiếp Thánh Lễ, Thánh lễ trực tuyến Thứ Bảyvideo
Trực tiếp Thánh lễ ngày 23-4-2022 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Bảy trong Tuần Bát nhật Phục Sinh) Lưu ý tham dự thánh lễ...

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 22-4-2022

Trực tiếp Thánh Lễ ngày hôm nayvideo
Trực tiếp Thánh Lễ ngày 22-4-2022 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Sáu trong Tuần Bát nhật Phục Sinh Lời Chúa: Ga 21, 1-14 Lưu ý...