Chúa phải lớn lên MP3

Chúa phải lớn lên PDF

Chúa phải lớn lên
Còn con thì nhỏ lại
Vì Chúa thì thánh thiêng
Chứ con đây thì tội lỗi
Là hạt cát sánh sao đại dương
Loài hãy chết lấp láp tội vương
Chúa ban vinh dự
Dắt con đi vào, đi vào mối tình thiên thu

Ôi, Giêsu danh ngài êm ái
Giữa thế nhân ngài xinh đẹp tuyệt vời
Nguyện danh Chúa được tôn vinh, mến yêu
Vì Chúa đáng được ngợi khen tôn thờ

Chúa phải lớn lên
Còn con thì nhỏ lại
Vì Chúa thì tối cao
Chứ thân con là bụi đất
Từ bụi đất Chúa tạo thành con
Từ hư mất Chúa cứu chuộc con
Đếm sao cho vừa, kể sao cho vừa
Phước lộc Chúa đã thương ban

<