Yêu Đời Yêu Người – Phanxicô

Yeu doi yeu nguoi pdf
Tình yêu đáp đền tình yêu ân tình đền đáp ân tình. Tình yêu thiên Chúa cao mãi muôn đời