Xin dâng – Vũ Đình Ân

Xin dâng – Vũ Đình Ân

Xin dâng tâm tình bé nhỏ, lòng thành tâm muôn đời yêu Chúa. Xin dâng về trước bàn thờ, đây bánh thơm ly rượu nho tươi…

Tìm kiếm PDFxin dang pdf