Xin Dâng Đời Con – Huy Hoàng

Trực tiếp Thánh Lễ

Chúa không muốn nhận không muốn nhận của lễ hy sinh, cũng không nhận của lễ đền bồi. Thì đây, con dâng trọn hồn xác con, con dâng trót cả đời con, làm của lễ hiến dâng lên Ngài.
Tìm kiếm PDFXin Dang Doi Con – Huy Hoang