Xin Chúa nối kết PDF

Trực tiếp Thánh Lễ

1. Xin tình Thiên Chúa nối kết chúng con nên một để trọn đời tận hiến cho nhau, để cuộc đời dẫu có chua cay, nhưng tình yêu Chúa ấp ủ con giúp chúng con vui bước trong đời để cùng nhau chia an vui, để cùng nhau chung đau thương, ân tình Thiên Chúa dẫn bước đời.

ĐK. Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu này. Nguyện xin Thiên Chúa đóng ấn cho tình con này. Xin cho yêu thương tràn khắp tâm tư, đôi tim hân hoan chung niềm mến tin. Vì con có Chúa dìu đưa tình con.

2. Ân tình Thiên Chúa dẫn bước chúng con trong đời, dù đường dài con vẫn trung kiên, dù đường đời có những phôi phai, trong tình Thiên Chúa ấp ủ con giúp chúng con chan bước uy hùng và cùng nhau xây yêu thương vượt trùng dương đi muôn phương âm thầm xin Chúa dẫn bước tình.

Xin Chua noi ket