Với mẹ mân côi PDF – Kim Long

Voi me Man Coi PDF

Với mẹ mân côi PDF – Kim Long

ĐK. Này con xin đến thực thi ý Chúa. Đời từ đây con xin ước nguyện hiến thành lễ tình yêu. Một niềm tin sắt đá với một tình mến bao la. Cùng Mẹ Maria quyết trọn đời theo chân Chúa. Hân hoan như ngày Chúa giáng sinh, sầu buồn như khi Chúa tử hình. Con vẫn giữ lòng trung trinh vì Chúa đã phục sinh.

1. Với Mẹ rất thánh Mân Côi con vui sống đời thanh bần. Nhìn hang đá Bêlem Ngôi Hai ra đời nghèo khó. (Đời từ…)

2. Với Mẹ rất thánh Mân Côi con vui sống đời vâng lời. Nhìn lên núi Canvê: Giêsu tuân phục chịu chết. (Đời từ…)

3. Với Mẹ rất thánh Mân Côi con vui sống đời khiết tịnh. Nhìn thiên quốc quang vinh: Giêsu bên Mẹ hiển thắng. (Đời từ… )

<