Về Nhà Chúa – Kim Long

Trực tiếp Thánh Lễ

Nào ta đi về nhà Chúa nắng mới rạng ngời soi đất trời. Tiếng hát người người đang đón mời, nào ta đi về nhà Chúa.

Tìm kiếm PDF


Ve Nha Chua – Kim Long