Tình Chúa Cao Vời – Duy Thiên

Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi

Tinh Chua Cao Voi – Duy Thien

<