Thánh Vịnh 95 PDF – Thái Nguyên

Trực tiếp Thánh Lễ

Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới. Hỡi toàn thể địa cầu hãy vui mừng. Hãy ca mừng Thiên Chúa chí tôn. Hãy Chúc tụng hiển danh Thánh Người

Thanh Vinh 95 PDF