Thánh Vịnh 68 – Thái Nguyên

Vì Chúa, con chịu nhục thân, bị anh em đoạn nghĩa chia tình, bị thân nhân khinh ghét riêng mình. Sự nhiệt tâm nhà Chúa, khiến con mỏi mòn thổn thức

Thanh Vinh 68 – Thai Nguyen

<