Thánh Vịnh 62 – Thái Nguyên

Lịch Công Giáo Năm 2021

một mình Chúa con mãi đợi trông, một mình Chúa con luôn khát mong, tâm hồn con tháng năm mỏi mòn, như đất đai khô cằn trông trời mưa rơi

Tìm kiếm PDF


Thanh Vinh 62