Thánh Vịnh 32 PDF – Thái Nguyên

Thanh Vinh 32 PDF

Vì lời Chúa đó là lời luôn chân chính. Ca tụng Ngài là việc của kẻ lòng ngay. Ngợi khen Chúa với cung đàn muôn réo rắt. Hãy ca mừng ngài

<