Thánh Vịnh 17 – Thái Nguyên

Lịch Công Giáo Năm 2021

Lạy Chúa là sức mạnh đời con, lòng con yêu mến ngài. Thân lạy Chúa là núi đá chở che, là chiến lũy đời con.
Tìm kiếm PDFThanh Vinh 17 – Thai Nguyen