Thánh Vịnh 103 – Thái Nguyên

1. Hồn con xin chúc tụng Chúa, lạy Thiên Chúa con tôn thờ, Ngài luôn lớn lao vô bờ, quá nhiều việc tay Chúa làm, Ngài đã tác tạo dường bao.

ĐK. Xin sai Thánh Thần Chúa đến, để Người đổi mới mặt đất này.

2. Kỳ công của Chúa tuyệt mỹ thật phong phú trên địa cầu, tình yêu Chúa đã tác tạo biển rộng đồi cao núi sâu, vạn vật muôn loài đẹp tươi.

3. Kìa muôn thú ngước nhìn Chúa, đợi trông Chúa thương đoái nhìn, dọn cho bữa ăn, mặc tình vui vầy cuộc sống tốt xinh, ngày ngày an bình hỉ hoan.

4. Vừa khi Chúa rút Thần Khí, là thân chúng ra tro bụi, còn đâu xác thân dập vùi, Chúa là niềm vui cõi đời, Ngài làm mới lại trần gian.

Thanh Vinh 103 – Thai Nguyen

<