Ra Về Bình An – Ngọc Linh

Trực tiếp Thánh Lễ

ĐK: Ra về chúng con đi vào thế giới. Ra về loan Tin Mừng ơn cứu rỗi. Sống chứng nhân của Ngài sống đức tin rạng ngời. Ra về chúng con ra về an bình.

Tìm kiếm PDF


Ra ve binh an