Ôi Giêsu Lân Tuất

Ôi Giêsu lân tuất bao giờ con thấy vua muôn đời. Ôi Giêsu lân tuất con mong ước Thánh nhan Chúa Trời. Chúa ơi con hằng trông mong như nai kia

Oi Giesu Lan Tuat