Nguồn Ánh Sáng – Mi Trầm

Lịch Công Giáo Năm 2021

Lạy chúa nguồn ánh sáng soi đường. Đoàn Chúng con tiến về nhà Cha. Lạy Chúa nguồn sức sống, nguồn hạnh Phúc, đoàn chúng con tiến về nhà Cha
Nguon Anh Sang – My Tram