Ngỡ Ngàng Nhận Ra – Thái Nguyên

Ngo Ngang Nhan Ra

Lòng con ngỡ ngàng khi nhân thấy Chúa là Đấng Thánh Thiện vô song mà lại đứng chung với hàng tội nhân, chờ đời Gioan làm phép rửa cho