Lịch Công giáo năm 2020

Ngo Ngang Nhan Ra

Lòng con ngỡ ngàng khi nhân thấy Chúa là Đấng Thánh Thiện vô song mà lại đứng chung với hàng tội nhân, chờ đời Gioan làm phép rửa cho