Ngày Vinh Quang Về Trời PDF

Lịch Công Giáo Năm 2021

Hân hoan mừng Chúa Lên Trời ngày vinh quang soi sáng muôn nơi. Và ngàn dân cất tiếng hòa ca

Ngay vinh quang ve troi