Lời Cha – Sơn Ca Linh

Loi Cha – Son Ca Linh

Lời cha đã vang lên trong cuộc đời. Lời cha đã vang lên gữa trần thế. Lời Cha đã vang lên qua muôn thế hệ. Lời Cha đã vang lên trong lòng con

<