Lên đường cùng Đức Ki-tô

Rộn rã đôi chân ta lên đường theo Đức Ki-tô.
Vạn dặm xa xăm không ngại ngần vượt qua gian khó.
Mở rộng đôi tay dâng đầy.
Lời Ngài ru say bao ngày.
Ra đi ra đi gieo mầm tin yêu Chúa Trời.

Về khắp muôn nơi loan tin mừng trong Đức Ki-tô.
Hành trang ta mang trên đôi vai lửa hồng chân lý.
Cùng Ngài ra đi sá gì.
Đường dài gian nguy không hề.
Vững tin trong tim ta luôn có Ngài.

Ngài là nguồn sáng thênh thang soi sáng đêm ngày.
Ngài là trời mây dang tay che mát bao người.
Ngài là ngọn gió ru con say giấc trưa hè.
Ngài là biển đông mênh mông muôn ngàn con sóng.

Gọi lời yêu thương trong ta vui bước lên đường.
Đường về quê hương năm xưa in dấu chân Ngài.
Ngài là mạch sống nuôi con no ấm đêm ngày.
Nào cùng vui bước ta lên đường cùng Đức Ki-tô.

Giê-su Ki-tô
Giê-su Ki-tô
Giê-su Ki-tô.
len duong cung duc kito

<