Lễ Vật Hòa Bình PDF

Lịch Công Giáo Năm 2021

Con đến dâng lễ vật với bao tâm tình hòa bình, với lòng khoan dung tha thứ với tình yêu thương thắm thắm thiết

Tìm kiếm PDF


Le Vat Hoa Binh – Duy Thien