Lạy Chúa Giêsu Con Tin Nơi Ngài

Trực tiếp Thánh Lễ

Con luôn tin Ngài, cả trái tim con vang vọng lời cảm mến. Con luôn tin Ngài bằng áng hương kinh với trọn lòng tin yêu. Con xin tri ân, tri ân Thiên Chúa

Tìm kiếm PDF


Lay Chua Giesu Con Tin Noi Ngai