Lạy Cha Rất Thánh – Vương Diệu

Lịch Công Giáo Năm 2021

Lạy cha rất thánh xin thương nhận của lễ trong sạch này. Để con dâng Chua để ngợi khen, để tạ ơn để cầu xin, để đền bù muôn tội lỗi nhân gian.

Tìm kiếm PDF

Lay Cha Rat Thanh – Vuong Dieu