Hoa Man Coi – Vien Xu

ĐK. Hoa Mân Côi xin tươi, vườn hoa thiêng ngát hương thiên đàng. Hoa Mân Côi lung linh, tràn ơn thánh chứa chan huy hoàng. Một loài hoa thơm ngát xin kính dâng về trước nhan Mẹ. Hòa ngàn muôn câu ca hát ca khen mừng Mẹ vinh quang.

1. Sóng gió mưa tuôn có Mẹ đời con sẽ an vui. Nhờ Mẹ nâng đỡ tựa nương con lo lắng gì. Nép cánh tay Mẹ dẫu rằng đời con lắm gian nan. Mẹ hằng đưa lối thuyền con tới nơi bình an.

2. Đất nước con đây đang còn chịu nhiều nỗi truân chuyên. Mẹ ơi cứu giúp vượt thoát những cơn hãi hùng. Cất tiếng kêu van xin Mẹ chở che giúp quê hương. Và cho dân nước được luôn sống trong bình yên.

<