Hiệp Dâng – Thái Nguyên

ĐK: Đây bánh tinh tuyền với rượu thanh khiết như hy lễ đời con. Hiệp cùng hiệp dâng lên xin Chúa đoái thương nhận ban xuống muôn hồng ân.

Tìm kiếm PDF

Hiep Dang – Thai Nguyen

<