Hãy Dọn Đường – Mi Trầm

1. Hãy dọn đường Chúa đi, hãy dọn đường Chúa đi . Đồi cao hãy san bằng, Hố sâu bạc cho phẳng vì nầy đây Chúa đến, Chúa đến. Đường quanh co uốn cho ngay, Nơi gồ ghề lấp cho đầy vì này đây Chúa đến, đến gần.

2. Hãy dọn đường Chúa đi. Hãy dọn đường Chúa đi. Người hỡi sống khiêm nhường, mến thương là phần thưởng Vì nầy đây Chúa đến, Chúa đến. Ngày tháng tới hãy yêu đời, không lọc lừa, sống chân thành vì nầy đây Chúa đến, đến gần.

3. Hãy dọn đường Chúa đi. Hãy dọn đường Chúa đi. Người hỡi sống hy vọng, điểm tô đẹp cuộc sống Vì này đây Chúa đến, Chúa đến. Nầy tiếng Chúa hãy nghe lời, xa tội đời, hãy quay về vì nầy đây Chúa đến, đến gần.

ĐK: Mừng vui lên anh em vì Chúa sắp đến rồi, Chúa sắp đến rồi: Ngày hồng ân cho muôn nơi. Mừng vui lên anh em Đấng Cứu Độ đang tới. Chúa sắp đến rồi: Ngày hạnh phúc tuyệt vời.

Hay Don Duong – Mi Tram

<