Giêsu Lương Y Lòng Thương Xót – Dấu Chân

Lạy Chúa, Ngài là Đấng giàu lòng xót thương. Nguyện Ngài rủ thương, ôm chúng con vào vòng tay Chúa. Giữa thế gian dù còn bao thương đau, nhiều tai ương và than khóc u sầu

GIÊ-SU LƯƠNG Y LÒNG THƯƠNG XÓT – Dấu ChânGIÊ-SU LƯƠNG Y LÒNG THƯƠNG XÓT – Dấu Chân

<