Dự Tiệc Thánh – Vũ Kim

Trực tiếp Thánh Lễ

ĐK: Hỡi ai đói nghèo khó hèn. Tiệc ta ban đang chờ con mau tới. Chính ta là Bánh Thần dưỡng hồn cho muôn dân được sống no muôn đời.

Tìm kiếm PDF


Du Tiec Thanh – Vu Kim