Doa Hoa Man Coi PDF

ĐK. Hoa Mân Côi thắm tươi là đóa hoa yêu quý tuyệt vời. Hoa Mân Côi Thánh thiêng nguồn phúc ân lung linh rạng ngời. Một tràng hoa thơm ngát thắm nở trên môi bé thơ. Một tràng hoa cung kính khắp nơi mừng hát dâng Mẹ.

1. Sóng gió ba đào hiểm nguy giăng mắc tư bề. Sóng đánh con thuyền Mẹ ơi ra tay hộ phù. Cứu giúp Giáo Hội nguyện xin cho Đức Thánh Cha. Vững lái con thuyền vượt qua giây phút nguy nan.

2. Với chuỗi Mân Côi lời con tha thiết dâng Mẹ. Dâng lên cõi lòng trầm tư âu lo muộn phiền. Với chuỗi Mân Côi Mẹ ơi, xin hãy nhận lời. Cho con vững lòng một niềm tin kính không ngơi.

<