Dâng Lời Nguyện Cầu PDF – Ngọc Linh

Lịch Công Giáo Năm 2021

dang loi cau nguyen pdf

Xin dâng Ngài một cánh hoa mọn hèn là lòng con ước muốn như cánh hoa trắng trong tinh tuyền dâng lên Ngài, Ngài ơi. ĐK: Xin yêu thương còn mãi trong cuộc đời. Xin dâng trao cuộc sống cho muôn người. Mong đời con đẹp nghĩa hiến dâng.