Dâng Lời Cảm Mến PDF

Như dòng nến trôi trên bàn thờ, tâm hồn con lâng lâng niềm cảm mến vô bờ. Xin tiến dâng đây con tim ươm bao ước vọng.

Dang loi cam men – Phanxico

<