Con xin dâng Mẹ 1 pdf

Lịch Công Giáo Năm 2021

Mẹ ơi trước nhan mẹ con dâng về mẹ. Một tràng hoa mân côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Lời Con tiếng ca hòa dâng lên Mẹ hiền. Tựa ngàn hoa thắm tươi, xin dâng lên mẹ yêu thương.
Tìm kiếm PDF


Con xin dang Me 1