Con Dâng Lên Ngài – Dao Kim

Lịch Công Giáo Năm 2021

Con dâng lên Ngài niềm cảm mến vô biên. Con dâng lên Ngài ôi trái tim dịu hiền

Tìm kiếm PDF


Con Dang Len Ngai – Dao Kim