Con Dâng Lên Ngài – Dao Kim

Trực tiếp Thánh Lễ

Con dâng lên Ngài niềm cảm mến vô biên. Con dâng lên Ngài ôi trái tim dịu hiền

Tìm kiếm PDF


Con Dang Len Ngai – Dao Kim