Chúa về trời con đi pdf

Hỡi người Galile sao còn mải mê đăm đăm nhìn trời Chúa đã về. Mai này Người lại đến trên đám maaytrong thánh oai như hôm nay Người đã về trời

Chua Ve troi con di

<