Chúa Lên Trời – Phanxicô

Trực tiếp Thánh Lễ

Chúa đã lên trời, núi đồi đưa mắt nhìn theo. Chia ly dôi ngã ngàn dâu xanh ngắt một màu. Thầy về quê hương xa vời cuộc đời

Chua Len Troi – Phanxico