Câu xướng Chúa nhật 5 mùa chay

Câu xướng Chúa nhật 5 mùa chay – Thái Nguyên: Chúa đã phán rằng: Ai phụng sự ta, hay theo ta. Và ta ở đâu kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở cùng
Tìm kiếm PDFCau xuong Chua Nhat 5 Mua Chay

<