Các tầng trời mở ra – Thái Nguyên

Cac tang troi mo ra – Thai Nguyen

Các tầng trời mở ra, mở ra. Chúa Thánh Thần ngự đến như hình bồ câu đậu xuống trên Người. Rồi tiếng Chúa Cha tuyên phán

<