Bên Mẹ Mân Côi – Vinam

1. Đoàn con tiến dâng Mẹ ngàn muôn khúc ca. Mẹ Mân Côi tươi đẹp giữa bầu trời hoa. Maria vầng trăng trong sáng ngọc ngà. Lạy Mẹ! Mẹ Thiên Chúa phúc ân chan hòa.

ĐK. Chúng con xin hát mừng chào kính Mẹ đầy ân phúc tòa cao hiển vinh. Với câu kinh thắm tình, đoàn con dâng Mẹ Mân Côi ngàn hoa tươi xinh.

2. Đoàn con đến bên Mẹ tình yêu chứa chan. Đời dương thế xin Mẹ vỗ về ủi an, lúc gian nan khoặc khi vui sướng ngập tràn. Dạy con hằng tin yêu Chúa cho ven toàn.

3. Quỳ đây trước nhan Mẹ lòng con đắm say. Lời kinh mãi vang vọng ngút cao tầng mây. Maria đẹp tươi, ân phúc tràn đầy. Mẹ ơi! Cùng Mẹ con sống vui bao ngày.

Ben Me Man Coi