Bẩy lời cuối của Chúa Giêsu trên Thánh Giá


Bảy-lời-cuối-của-Chúa-Giêsu-trên-Thánh-Giá-Hải-Triều-thơ-Từ-Linh-TT