Alleluia Lễ Truyền Giáo

Lịch Công Giáo Năm 2021

Alleluia, Alleluia Này đây Chúa phán: Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Alleluia, Alleluia
Tìm kiếm PDFAlleluia Le Truyen Giao