Alleluia Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa

Alleluia Le Chua Giesu Chiu Phep Rua

Alleluia Alleluia. Các tầng trời mở ra. Tiếng Chúa Cha tuyên phán: “Này là con ta yêu dấu, hãy nghe lời Người:. Alleluia Alleluia