Alleluia Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa

Lịch Công Giáo Năm 2021

Alleluia Le Chua Giesu Chiu Phep Rua

Alleluia Alleluia. Các tầng trời mở ra. Tiếng Chúa Cha tuyên phán: “Này là con ta yêu dấu, hãy nghe lời Người:. Alleluia Alleluia