Alleluia Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

Alleluia Chua Nhat Le Hien Linh

Alleluia Alleluia. Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở Đông Phương. Và chúng tôi đã đến để triều bái người. Alleluia Alleluia

<