Alleluia Chúa Nhật 30

Lịch Công Giáo Năm 2021

Chúa phán, nếu ai yêu mến Thầy thid sẽ giữ lời Thầy luôn, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta đến ở trong người ấy.
Tìm kiếm PDFAlleluia Chua Nhat 30 TN