Alleluia Chúa Nhật 25

Lịch Công Giáo Năm 2021

Alleluia, alleluia. Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến. Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia, alleluia.

Tìm kiếm PDF


Alleluia Chua Nhat 25