Alleluia Chúa Nhật 21

Lịch Công Giáo Năm 2021

Alleluia, alleluia. Chúa phán thầy là đường là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà lại không qua Thầy. Alleluia, alleluia.

Tìm kiếm PDF


Alleluia Chua Nhat 21