Alleluia Chúa Nhật 18 TN

Lịch Công Giáo Năm 2021

Alleluia, alleluia. Chúa soi sáng tâm trí ta biết thế nào là sự cậy trông ở Chúa, Đấng đã kêu gọi chúng ta. Alleluia, alleluia

Tìm kiếm PDF

Alleluia Chua Nhat 18 TN