Alleluia Chúa Nhật 17 Thường Niên

Trực tiếp Thánh Lễ

Alleluia, alleluia. Lời Chúa tồn tại mãi đến muôn đời chẳng phai, đó là lời Tin Mừng đã loan báo cho anh em. Alleluia, alleluia

Tìm kiếm PDF

Alleluia Chua Nhat 17