Alleluia Chúa Nhật 15 – Thái Nguyên

Alleluia Chúa Nhật 15 – Thái Nguyên

Alleluia, alleluia Ngôi lời đã làm người và Người đang ngự giữa chúng ta. Những ai đón nhận Người thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Alleluia, allelua.

Tìm kiếm PDFalleluia Chua Nhat 15

<